Spiegel-Bestsellerliste

(jeweils beste Platzierung)

Rang 13 am 19.11.2007

Rang 2 am 16.2.2004 (Hardcover)

Rang 3 am 10.6.2005 (Taschenbuch)

Rang 13 am 19.11.2007 (Hardcover)

Rang 1 am 17.11.2006 (Taschenbuch)

Rang 5 am 15.10.2007 (Hardcover)

Rang 1 am 10.11.2008 (Taschenbuch)

Rang 1 am 21.7.2008 (Taschenbuch)

Rang 3 am 11.06.2007 (Taschenbuch)

Rang 2 am 12.5.2006 (Taschenbuch)